enEN
enUA
ruRU
logo

hurtownia części elektronicznych

Aktualności


Polecamy nowość w naszej ofercie: stop lutowniczy z dodatkiem miedzi od firmy CYNEL...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CYNEL-logo.png" style="height:200px; width:200px" /></p> <p>Polecamy nowość w naszej ofercie: cynę z dodatkiem miedzi, od firmy CYNEL.</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD.70-100Cu2.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/294010/ch-cd.70-100cu2" target="_blank">CH CD.70-100Cu2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 38%, Cu 2%. Szpula: średnica 0,70mm, waga 1000g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD100-.25Cu2.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/294014/ch-cd100-.25cu2" target="_blank">CH CD100-.25Cu2&nbsp;</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 38%, Cu2%. Szpula: średnica 1,00mm, waga 250g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD100-100Cu2.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/294012/ch-cd100-100cu2" target="_blank">CH CD100-100Cu2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 38%, Cu 2%. Szpula: średnica 1,00mm, waga 1000g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD150-.25Cu2.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/294017/ch-cd150-.25cu2" target="_blank">CH CD150-.25Cu2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 38%, Cu2% . Szpula: średnica 1,50mm, waga 250g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD150-100Cu2.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/294016/ch-cd150-100cu2" target="_blank">CH CD150-100Cu2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 38%, Cu2% Szpula: średnica 1,50mm, waga 1000g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD200-.10.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293896/ch-cd200-.10" target="_blank">CH CD200-.10</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 2mm, waga 100g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD200-.25.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293897/ch-cd200-.25" target="_blank">CH CD200-.25</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 2mm, waga 250g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD200-.50.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293898/ch-cd200-.50" target="_blank">CH CD200-.50</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 2mm, waga 500g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD300-.10.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293901/ch-cd300-.10" target="_blank">CH CD300-.10&nbsp;</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 3mm, waga 100g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD300-.25.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293900/ch-cd300-.25" target="_blank">CH CD300-.25</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 3mm, waga 250g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD300-.50.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293902/ch-cd300-.50" target="_blank">CH CD300-.50</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 3mm, waga 500g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD300-100.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293899/ch-cd300-100" target="_blank">CH CD300-100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 3mm, waga 1000g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/4.02.2020-cyna-z-miedzia-CYNEL-www/CH%20CD400-100.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/293941/ch-cd400-100" target="_blank">CH CD400-100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Stop lutowniczy Sn 60%, Pb 40%. Szpula: średnica 4mm, waga 1000g.<br /> Temperatura topienia: 183&deg;C do 190&deg;C</p> </td> </tr> </tbody> </table>

19 lutego 2020 czytaj więcej

Kolumny sygnalizacyjne i sygnalizatory dźwiękowe służą do służą do komunikowania obsłudze ...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/ONPOW-logo.jpg" style="height:100px; width:200px" /></p> <p>Kolumny sygnalizacyjne i sygnalizatory dźwiękowe są nieodłącznym elementem w systemach sygnalizacji stanu pracy lub stanu linii produkcyjnych. Służą do komunikowania obsłudze stan&oacute;w roboczych maszyn i urządzeń lub prostych instrukcji działań związanych z ich pracą. Umożliwiają szybką ocenę stanu przebiegu procesu produkcyjnego w danej maszynie, gnieździe lub na linii, a w sytuacji awaryjnej ostrzegają o nieprawidłowym funkcjonowaniu urządzenia bądź o grożącym pracownikom niebezpieczeństwie.</p> <p>Polecamy następujące kolumny sygnalizacyjne, wraz z osprzętem, a także sygnalizatory dźwiękowe firmy ONPOW dostępne w naszej ofercie magazynowej:</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td style="width:220px"> <p style="text-align:center"><strong>Symbol Microsa</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Spos&oacute;b sygnalizacji</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Kolor</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Napięcie zasilania</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Temperatura pracy</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Średnica</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/40D1R24ACDCB.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287650/mhbjd-40d1r24acdcb" target="_blank">MHBJD-40/D/1/R/24AC/DC/B</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">światło ciągłe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V AC/DC</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">40mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-40D2RG24ACDCB.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287651/mhbjd-40d2rg24acdcb" target="_blank">MHBJD-40/D/2/RG/24AC/DC/B</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">światło ciągłe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">czerwony/zielony</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V AC/DC</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">40mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/40D3RYG24ACDCB.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287652/mhbjd-40d3ryg24acdcb" target="_blank">MHBJD-40/D/3/RYG/24AC/DC/B</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">światło ciągłe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">czerwony/ż&oacute;łty/zielony</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V AC/DC</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">40mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-40DW3RYG24ACDCB.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287653/mhbjd-40dw3ryg24acdcb" target="_blank">MHBJD-40/DW/3/RYG/24AC/DC/B</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">buzzer, światło ciągłe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">czerwony/ż&oacute;łty/zielony</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V AC/DC</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">40mm</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-40DZ3RYG24ACDCB.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287654/mhbjd-40dz3ryg24acdcb" target="_blank">MHBJD-40/DZ/3/RYG/24AC/DC/B</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">buzzer, światło ciągłe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">czerwony/ż&oacute;łty/zielony</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V AC/DC</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">40mm</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Osprzęt:&nbsp;</strong></p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Symbol Microsa</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Nazwa produktu</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>materiał</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Temperatura pracy</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-CZ-4.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287655/mhbjd-cz-4" target="_blank">MHBJD-CZ-4</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">uchwyt ścienny</p> </td> <td> <p style="text-align:center">metal</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-LG-1.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287656/mhbjd-lg-1" target="_blank">MHBJD-LG-1</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">tuleja aluminiowa</p> </td> <td> <p style="text-align:center">aluminium</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-LG-2.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287657/mhbjd-lg-2" target="_blank">MHBJD-LG-2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">tuleja aluminiowa</p> </td> <td> <p style="text-align:center">aluminium</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-LJT-1.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/search_results?search_phrase=MHBJD-LJT-1" target="_blank">MHBJD-LJT-1</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">adapter do przykręcania</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-SZ-2.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287659/mhbjd-sz-2" target="_blank">MHBJD-SZ-2</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">podstawa</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/MHBJD-SZ-3.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287660/mhbjd-sz-3" target="_blank">MHBJD-SZ-3</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">podstawa</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-25...55&deg;C</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Sygnalizatory dźwiękowe:</strong></p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Symbol Microsa</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Poziom dźwięku</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Średnica otworu montażowego</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Wyprowadzenia</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Materiał</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Napięcie zasilania</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBGQ16B-MDC24V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287261/pbgq16b-mdc24v" target="_blank">PBGQ16B-M/DC24V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">85dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">16mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">stal nierdzewna</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBLAS1-AGQ-MDC24V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287263/pblas1-agq-mdc24v" target="_blank">PBLAS1-AGQ-M/DC24V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">19mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">stal nierdzewna</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-22M12V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287265/pbad16-22m12v" target="_blank">PBAD16-22M/12V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">22mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">12V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-22M24V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287266/pbad16-22m24v" target="_blank">PBAD16-22M/24V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">22mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-22M220V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287267/pbad16-22m220v" target="_blank">PBAD16-22M/220V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">22mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">220V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-22GQ-SSMRG24V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/292673/pbad16-22gq-ssmrg24v" target="_blank">PBAD16-22GQ-SSM/RG/24V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">22mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik w metalowej obw&oacute;dce</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-22GQ-SSMRG220V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/292674/pbad16-22gq-ssmrg220v" target="_blank">PBAD16-22GQ-SSM/RG/220V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">22mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">zaciski śrubowe</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik w metalowej obw&oacute;dce</p> </td> <td> <p style="text-align:center">220V DC</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/10.02.2020-kolumny-sygnalizatory-ONPOW-www/PBAD16-16M24V.jpg" style="height:131px; width:160px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/287272/pbad16-16m24v" target="_blank">PBAD16-16M/24V</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80dB</p> </td> <td> <p style="text-align:center">16mm</p> </td> <td> <p style="text-align:center">do lutowania</p> </td> <td> <p style="text-align:center">plastik</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24V DC</p> </td> </tr> </tbody> </table>

13 lutego 2020 czytaj więcej

Czujniki fotoelektryczne szczelinowe to elementy pracujące jak bariery świetlne ...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/ONCQUE_LOGO.jpg" style="height:67px; width:200px" /></p> <p>W naszej ofercie znajdują się czujniki fotoelektryczne szczelinowe tajwańskiej firmy OncQue, znanej też jako Bravotronics Corporation.&nbsp;Dzięki najwyższej jakości i innowacyjności rozwiązań, wyroby firmy OncQue od lat cieszą się dużym uznaniem wśr&oacute;d klient&oacute;w, czego dowodem są liczne nagrody branżowe. Wiarygodność firmy potwierdza wdrożenie system&oacute;w zapewnienia jakości: ISO9001:2000 &ndash; od 2006 r., ISO9001:2008 &ndash; od 2009 r., a także ISO14001:2004, OHSAS18001:2007 i IECQ QC080000:2005 &ndash; od 2010 r. Obecnie OncQue ma ponad 150 patent&oacute;w.</p> <p>Czujniki OncQue zasilane są napięciem 5 VDC i w domyślnej konfiguracji pobierają 10 mA prądu. Aby je podłączyć, należy w obwodzie zasilania wstawić szeregowo rezystor 470 &Omega;, a w obwodzie wyjściowym rezystor 33 k&Omega;. Na wejściu nie należy przekraczać prądu 50 mA, a na wyjściu 20 mA. Łączna moc pobierana przez czujnik nie będzie przekraczać 175 mW. Dopuszczalne temperatury pracy wynoszą od &ndash;25&deg;C do +85&deg;C, a temperatura przechowywania w magazynie musi się mieścić w zakresie od &ndash;40&deg;C do +100&deg;C. Oznacza to, że można swobodnie zaopatrzyć się w zapas tych niedrogich podzespoł&oacute;w na wypadek, gdyby nagle okazały się potrzebne, bez obaw o ich uszkodzenie w trakcie przechowywania. Natomiast w trakcie lutowania temperatura elementu może wzrosnąć nawet do 260&deg;C na czas nie dłuższy niż 5 sekund.</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td colspan="8" style="vertical-align:top"> <p style="text-align:center">Wymiary fotoelektrycznych czujnik&oacute;w szczelinowych firmy OncQue</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Model</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Szerokość szczeliny [mm]</strong></p> </td> <td colspan="3"> <p style="text-align:center"><strong>Wymiary obudowy (wysokość, długość, szerokość) [mm]</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Liczba otwor&oacute;w montażowych</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Rozstaw wyprowadzeń względem długości</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Rozstaw wyprowadzeń względem szerokości</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010600.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268476/cz-dpi010100" target="_blank">DPI010100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">3,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,7</p> </td> <td> <p style="text-align:center">11,9</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">7,62</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010200.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268477/cz-dpi010200" target="_blank">DPI010200</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,2</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,9</p> </td> <td> <p style="text-align:center">12,8</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,4</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">9,6</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010300.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268478/cz-dpi010300" target="_blank">DPI010300</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">11,6</p> </td> <td> <p style="text-align:center">14,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,5</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010400.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268479/cz-dpi010400" target="_blank">DPI010400</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">15,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">16,3</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">19,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010500.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268480/cz-dpi010500" target="_blank">DPI010500</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">5,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">14,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">9,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI010600.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268481/cz-dpi010600" target="_blank">DPI010600</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">5,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">13,7</p> </td> <td> <p style="text-align:center">5,6</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,3</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI020100.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268482/cz-dpi020100" target="_blank">DPI020100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">3,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,7</p> </td> <td> <p style="text-align:center">18,2</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">7,62</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI030100.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268483/cz-dpi030100" target="_blank">DPI030100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">3,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,7</p> </td> <td> <p style="text-align:center">18,2</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">7,62</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI040100.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268484/cz-dpi040100" target="_blank">DPI040100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">5,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">7,5</p> </td> <td> <p style="text-align:center">13,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">11,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">9,5</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/12.02.2020-czujniki-fotoelektryczne-oncque-www/DPI050100.jpg" style="height:98px; width:120px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/268485/cz-dpi050100" target="_blank">DPI050100</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">3,1</p> </td> <td> <p style="text-align:center">10,7</p> </td> <td> <p style="text-align:center">24,4</p> </td> <td> <p style="text-align:center">6,0</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2</p> </td> <td> <p style="text-align:center">7,62</p> </td> <td> <p style="text-align:center">2,54</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p>Zastosowania:&nbsp;</p> <ul> <li>monitorowanie obecności papieru w drukarkach lub na liniach produkcyjnych,</li> <li>układy zliczające,</li> <li>enkodery optyczne,</li> <li>w automatyce budynkowej.</li> </ul> <p>Zachęcamy do zapoznania się z szerszym materiałem na temat czujnik&oacute;w OncQue, kt&oacute;ry znajduje się po tym linkiem: <a href="https://micros.com.pl/pl/publications/184" target="_blank">KLIKNIJ</a>.&nbsp;</p>

12 lutego 2020 czytaj więcej

Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę taśm Coroplast PVC, które ...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/02.02.2018_tasmy_izolacyjne_Coroplast/Coroplast_Logo.png" style="height:49px; width:200px" /></p> <p>Mamy przyjemność przedstawić Państwu&nbsp; ofertę taśm Coroplast PVC, kt&oacute;re charakteryzują się wysoką odpornością na starzenie i chemikalia.</p> <p>Posiadamy szeroki wachlarz niezawodnych taśm izolacyjnych, o grubości 0.15mm, szerokościach od 15mm do nawet 50mm i długościach 10 i 25m. Inną zaletą taśm jest ich ognioodporność: świetnie nadają się do środowisk, gdzie temperatura mieści się w przedziale: - 10 &deg;C do nawet 105 &deg;C. Wytrzymałość taśm sięga zakresu 30 N / cm.</p> <p>Posiadamy następujące kolory taśm izolacyjnych:</p> <ul> <li>czarny</li> <li>czerwony</li> <li>niebieski</li> </ul> <p>Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi danymi zbiorczymi. Dzięki produktom wysokiej jakości i w wielu rodzajach, jesteśmy pewni, że sprostamy Państwa potrzebom.</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><strong>Symbol</strong></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:center"><strong>Kolor</strong></p> </td> <td style="width:115px"> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:center"><strong>Grubość</strong></p> </td> <td style="width:166px"> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:center"><strong>Szerokość</strong></p> </td> <td style="width:180px"> <p style="margin-left:4.5pt; text-align:center"><strong>Długość</strong></p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120339/ta-pvc302.15x10.cz" target="_blank">TA PVC302.15x10.cz</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czarny</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">10 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120340/ta-pvc302.15x10.c" target="_blank">TA PVC302.15x10.c</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">10 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120341/ta-pvc302.15x10.n" target="_blank">TA PVC302.15x10.n</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">niebieski</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">10 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120342/ta-pvc302.15x25.cz" target="_blank">TA PVC302.15x25.cz</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czarny</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120343/ta-pvc302.15x25.c" target="_blank">TA PVC302.15x25.c</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120344/ta-pvc302.15x25.n" target="_blank">TA PVC302.15x25.n</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">niebieski</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">15 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120345/ta-pvc302.25x25.cz" target="_blank">TA PVC302.25x25.cz</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czarny</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">25 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120346/ta-pvc302.25x25.c" target="_blank">TA PVC302.25x25.c</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">25 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120347/ta-pvc302.25x25.n" target="_blank">TA PVC302.25x25.n</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">niebieski</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">25 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120348/ta-pvc302.38x25.cz" target="_blank">TA PVC302.38x25.cz</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czarny</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">38 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120349/ta-pvc302.38x25.c" target="_blank">TA PVC302.38x25.c</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">38 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120350/ta-pvc302.38x25.n" target="_blank">TA PVC302.38x25.n</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">niebieski</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">38 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120351/ta-pvc302.50x25.cz" target="_blank">TA PVC302.50x25.cz</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czarny</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">50 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120352/ta-pvc302.50x25.c" target="_blank">TA PVC302.50x25.c</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">czerwony</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">50 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:167px"> <p style="text-align:center"><a href="/pl/product/120353/ta-pvc302.50x25.n" target="_blank">TA PVC302.50x25.n</a></p> </td> <td style="width:156px"> <p style="text-align:center">niebieski</p> </td> <td style="width:115px"> <p style="text-align:center">0.15 mm</p> </td> <td style="width:166px"> <p style="text-align:center">50 mm</p> </td> <td style="width:180px"> <p style="text-align:center">25 m</p> </td> </tr> </tbody> </table>

11 lutego 2020 czytaj więcej

Polecamy sterowniki LED firmy Starchips, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem ...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020_sterowniki-LED-Starchips-www/StarChipsTechnology-logo2.jpg" style="height:100px; width:220px" /></p> <p>Polecamy sterowniki LED firmy Starchips, kt&oacute;rej jesteśmy oficjalnym dystrybutorem. Sterowniki LED firmy Starchips są produktami wysokiej jakości, stosowanymi w:</p> <ul> <li>oświetleniu LED</li> <li>tablicach i reklamach LED</li> <li>sygnalizacji ulicznej</li> <li>oznakowaniu budynk&oacute;w</li> <li>znakach o zmiennej treści.</li> </ul> <p>&nbsp;</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> </td> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020_sterowniki-LED-Starchips-www/UISCT2024cssg.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/65047/uisct2024cssg" target="_blank">SCT2024CSSG</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020_sterowniki-LED-Starchips-www/UISCT2024cstg.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/45649/uisct2024cstg" target="_blank">SCT2024CSTG</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020_sterowniki-LED-Starchips-www/UISCT2026cssg.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/65082/uisct2026cssg" target="_blank">SCT2026CSSG</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020_sterowniki-LED-Starchips-www/UISCT2932j.jpg" style="height:82px; width:100px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/66072/uisct2932j" target="_blank">SCT2932J</a></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Rodzaj układu scalonego</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">Kontroler LED</p> </td> <td> <p style="text-align:center">Kontroler LED</p> </td> <td> <p style="text-align:center">Kontroler LED</p> </td> <td> <p style="text-align:center">Kontroler LED</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Liczba kanał&oacute;w</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">16</p> </td> <td> <p style="text-align:center">16</p> </td> <td> <p style="text-align:center">16</p> </td> <td> <p style="text-align:center">1</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Prąd wyjściowy</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">5...30mA</p> </td> <td> <p style="text-align:center">5...30mA</p> </td> <td> <p style="text-align:center">5...60mA</p> </td> <td> <p style="text-align:center">1.5A</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Temperatura pracy</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><br /> -40...85&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-40...85&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-40...85&deg;C</p> </td> <td> <p style="text-align:center">-40...85&deg;C</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Czas narastania/opadania impulsu</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">80ns</p> </td> <td> <p style="text-align:center">80ns</p> </td> <td> <p style="text-align:center">20ns</p> </td> <td> <p style="text-align:center">20ns</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Napięcie</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">3...5,5V</p> </td> <td> <p style="text-align:center">3...5,5V</p> </td> <td> <p style="text-align:center">4.5...5.5V</p> </td> <td> <p style="text-align:center">5...33V</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Montaż</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">SMD</p> </td> <td> <p style="text-align:center">SMD</p> </td> <td> <p style="text-align:center">SMD</p> </td> <td> <p style="text-align:center">SMD</p> </td> </tr> </tbody> </table>

10 lutego 2020 czytaj więcej

Polecamy rezonatory kwarcowe firmy Raltron, której jesteśmy oficjalnym dystrybutorem...

<p><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020-generatory_kwarcowe_RALTRON-www/Raltron-logo-2.png" style="height:54px; width:200px" /></p> <p>Polecamy rezonatory kwarcowe&nbsp;firmy Raltron, kt&oacute;rej jesteśmy oficjalnym dystrybutorem. Są to produkty doskonałej jakości.</p> <table border="1" bordercolor="#ccc" cellpadding="3" cellspacing="0" class="greytable" style="border-collapse:collapse; width:700px"> <tbody> <tr> <td> <p style="text-align:center"><strong>Symbol</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Parametry</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center"><strong>Właściwości i zastosowanie</strong></p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center">&nbsp;</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020-generatory_kwarcowe_RALTRON-www/Q00.032%203.0%20temp.jpg" style="height:106px; width:150px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/71211/q00.032-3.0-temp" target="_blank">Q00.032 3.0 temp</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">12.5pF +/-20ppm -40&divide;85&deg;C<br /> Wymiary: &oslash;3x8mm<br /> Symbol producenta:&nbsp;<strong>RALTRON: R38-32.768-12.5</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">- szeroki zakres częstotliwości<br /> - wysoka odporność na wstrząsy<br /> - niewielkie rozmiary<br /> - niezawodna stabilność częstotliwości</p> <p style="text-align:center"><strong>Zastosowanie:</strong></p> <p style="text-align:center">- systemy mikroprocesorowe<br /> - elektronika użytkowa<br /> - oprzyrządowanie<br /> - elektronika samochodowa</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020-generatory_kwarcowe_RALTRON-www/Q08.000%20u70smd%20R.jpg" style="height:123px; width:150px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/110451/q08.000-u70smd-r" target="_blank">Q08.000 u70smd R</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">18pf +/-30PPM -20+70C<br /> Symbol producenta:&nbsp;<strong>RALTRON: AS-8.000-18-SMD-TR</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">- doskonały generator sygnału zegara procesora<br /> - dostępny w rozszerzonym zakresie temperatur<br /> - niskoprofilowy montaż powierzchniowy</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020-generatory_kwarcowe_RALTRON-www/Q11.059%20u70%20R.jpg" style="height:121px; width:150px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/103535/q11.059-u70-r" target="_blank">Q11.059 u70 R</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">18pF~30pF +/-30ppm -10&deg;C&divide;+60&deg;C<br /> Wymiary: 3.5mm*11.05mm*4.7mm<br /> Symbol producenta: <strong>RALTRON AS-11.0592-18</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">- kontrolery og&oacute;lnie, kontrolery przemysłowe, mikrokontrolery<br /> - redukcja koszt&oacute;w<br /> - szeroki zakres częstotliwości<br /> - spoina o podwyższonej wytrzymałości HC-49 / U metalowa obudowa</p> </td> </tr> <tr> <td> <p style="text-align:center"><img alt="" src="https://content.micros.com.pl/f/image/5.02.2020-generatory_kwarcowe_RALTRON-www/Q24.576%20u70smd.jpg" style="height:116px; width:150px" /></p> <p style="text-align:center"><a href="https://micros.com.pl/pl/product/75077/q24.576-u70smd" target="_blank">Q24.576 u70smd</a></p> </td> <td> <p style="text-align:center">18pF~30pF +/-30ppm -10~60&deg;C fundamental<br /> Wymiary:4.2mm*11.4mm*4.7mm<br /> Symbol producenta:<strong>&nbsp;RALTRON:AS-24.576-18-F-SMD-TR</strong></p> </td> <td> <p style="text-align:center">- wysokość 4,0 mm lub 3,0 mm, kompaktowe urządzenie do montażu powierzchniowego<br /> - całkowicie uszczelniona obudowa do wysokiej jakości rozwiązań.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

6 lutego 2020 czytaj więcej
zobacz wszystkie artykuły

Przedstawicielstwa


zobacz wszystkie firmy